خانه هوشمند بی سيم آذين ويلا

خانه هوشمند بی سيم آذين ويلا خانه هوشمند بی سيم آخرين تکنولوژی در زمينه هوشمند سازی واحدهای مسکونی،اداری و تجاری ميباشد که شرکت آذين ويلا در پروژه هايش از آن بهره ميبرد. نقطه قوت خانه هوشمند ، تعريف سناريو و برنامه ريزی آن توسط کاربر است. شما هم ميتوانيد از طريق نرم افزار و صرفا با اتصال اينترنت و بدون هيچ گونه تنظيم خاص از هر نقطه دنيا به کنترل خانه هوشمند خود بپردازيد. با اين تکنولوژی ديگر نيازی به حضور سرايدار در زمان غيبت شما در ويلا نيست. و شما هر زمان و در هرجای دنيا از شرايط داخل و خارج ويلای خود با خبر بوده و بسياری از کارها از جمله خاموش و روشن کردن سيستمهای گرمايشی و سرمايشی و آبياری باغچه و ساير امور (از جمله امور امنيتی) را به راحتي انجام دهيد.

خانه هوشمند بی سيم آذين ويلا خانه هوشمند بی سيم آخرين تکنولوژی در زمينه هوشمند سازی واحدهای مسکونی،اداری و تجاری ميباشد که شرکت آذين ويلا در پروژه هايش از آن بهره ميبرد. نقطه قوت خانه هوشمند ، تعريف سناريو و برنامه ريزی آن توسط کاربر است. شما هم ميتوانيد از طريق نرم افزار و صرفا با اتصال اينترنت و بدون هيچ گونه تنظيم خاص از هر نقطه دنيا به کنترل خانه هوشمند خود بپردازيد. با اين تکنولوژی ديگر نيازی به حضور سرايدار در زمان غيبت شما در ويلا نيست. و شما هر زمان و در هرجای دنيا از شرايط داخل و خارج ويلای خود با خبر بوده و بسياری از کارها از جمله خاموش و روشن کردن سيستمهای گرمايشی و سرمايشی و آبياری باغچه و ساير امور (از جمله امور امنيتی) را به راحتي انجام دهيد.

 خانه هوشمند بی سيم آخرين تکنولوژی در زمينه هوشمند سازی واحدهای مسکونی،اداری و تجاری ميباشد که شرکت آذين ويلا در پروژه هايش از آن بهره ميبرد. نقطه قوت خانه هوشمند ، تعريف سناريو و برنامه ريزی آن توسط کاربر است.

شما هم ميتوانيد از طريق نرم افزار و صرفا با اتصال اينترنت و بدون هيچ گونه تنظيم خاص از هر نقطه دنيا به کنترل خانه هوشمند خود بپردازيد.

با اين تکنولوژی ديگر نيازی به حضور سرايدار در زمان غيبت شما در ويلا نيست. و شما هر زمان و در هرجای دنيا از شرايط داخل و خارج ويلای خود با خبر بوده و بسياری از کارها از جمله خاموش و روشن کردن سيستمهای گرمايشی و سرمايشی و آبياری باغچه و ساير امور (از جمله امور امنيتی) را به راحتي انجام دهيد.


دیدگاه خود را بیان کنید