ساختمانهای سريع الاحداث کاملا پيش ساخته قابل حمل با ديواره های فايبر بتن

اين ويلاها بصورت کاملا پيش ساخته و قابل حمل ساخته شده و کاملا ضدزلزله بوده و عمليات نصب آنها در محل بهره برداری فقط چند ساعت طول مي کشد. در طراحی و ساخت اين ويلاها از استانداردهای روز آمريکای شمالی و اروپا استفاده گرديده است, ضمنا کليه اين ويلاها قابليت هوشمند سازی و ضدسرقت شدن را نيز دارند.

اين ويلاها بصورت کاملا پيش ساخته و قابل حمل ساخته شده و کاملا ضدزلزله بوده و عمليات نصب آنها در محل بهره برداری فقط چند ساعت طول مي کشد. در طراحی و ساخت اين ويلاها از استانداردهای روز آمريکای شمالی و اروپا استفاده گرديده است, ضمنا کليه اين ويلاها قابليت هوشمند سازی و ضدسرقت شدن را نيز دارند.

اين ويلاها بصورت کاملا پيش ساخته و قابل حمل ساخته شده و کاملا ضدزلزله بوده و عمليات نصب آنها در محل بهره برداری فقط چند ساعت طول مي کشد. در طراحی و ساخت اي ويلاها از استانداردهای روز آمريکای شمالی و اروپا استفاده گرديده است, ضمنا کليه اين ويلاها قابليت هوشمند سازی و ضدسرقت شدن را نيز دارند.


دیدگاه خود را بیان کنید