پروژه ده واحدی شهرک ويلايی کامليا کلاردشت

اين شهرک ويلایی در ابتدای جاده زيبای عباس آباد واقع گرديده و در مدت 4 ماه کليه ويلاها طراحي و توليد و نصب گرديد

اين شهرک ويلایی در ابتدای جاده زيبای عباس آباد واقع گرديده و در مدت 4 ماه کليه ويلاها طراحي و توليد و نصب گرديد

پروژه ده واحدی شهرک ويلايی کامليا کلاردشت واقع در ابتداي جاده زيباي عباس آباد

اين شهرک ويلایی در ابتدای جاده زيبای عباس آباد واقع گرديده و در مدت 4 ماه کليه ويلاها طراحي و توليد و نصب گرديد


دیدگاه خود را بیان کنید