پروژه ويلای سه طبقه طرح ونچوری در شهرک ويلايی مبينا شهر نشتارود

پروژه ويلای سه طبقه طرح ونچوری در شهرک ويلايی مبينا شهر نشتارود اين ويلا در سال 1385 در شهرک مبينا واقع در شهر نشتارود استان مازندران نصب و به بهره برداری رسيد. متراژ بنای اين ويلای تريبلکس 330 مترمربع بوده و دارای 5 اتاق خواب و شاه نشين ميباشد. اين بنا کاملا ضدزلزله بوده و دارای بالاترين استانداردهای ساختمان می باشد.

پروژه ويلای سه طبقه طرح ونچوری در شهرک ويلايی مبينا شهر نشتارود اين ويلا در سال 1385 در شهرک مبينا واقع در شهر نشتارود استان مازندران نصب و به بهره برداری رسيد. متراژ بنای اين ويلای تريبلکس 330 مترمربع بوده و دارای 5 اتاق خواب و شاه نشين ميباشد. اين بنا کاملا ضدزلزله بوده و دارای بالاترين استانداردهای ساختمان می باشد.

پروژه ويلای سه طبقه طرح ونچوری در شهرک ويلايی مبينا شهر نشتارود اين ويلا در سال 1385 در شهرک مبينا واقع در شهر نشتارود استان مازندران نصب و به بهره برداری رسيد. متراژ بنای اين ويلای تريبلکس 330 مترمربع بوده و دارای 5 اتاق خواب و شاه نشين ميباشد. اين بنا کاملا ضدزلزله بوده و دارای بالاترين استانداردهای ساختمان می باشد.


دیدگاه خود را بیان کنید