ويلاهای کاملا پيش ساخته قابل حمل

ويلاهای کاملا پيش ساخته قابل حمل و کاملا ضدزلزله

ويلاهای کاملا پيش ساخته قابل حمل و کاملا ضدزلزله

ويلاهای کاملا پيش ساخته قابل حمل و ضد زلزله:

اين ويلاها با توجه به نياز بازار و تمايل خانواده های ايرانی طراحی و توليد گرديده است.

در طراحی و ساخت اين و يلاها بر خلاف ساير روشهای مرسوم مانند L.S.F و H&U که ويلا بصورت نيمه پيش ساخته طراحی و ساخته ميشد و در واقع ساخت ويلا از دو قسمت عمليات پيش توليد در کارگاه که طی اين عمليات ساخت قطغات تشکيل دهنده ويلا در کارخانه را شامل ميگرديد و مرحله نصب قطعات پيش ساخته در محل پروژه را شامل ميگرديد؛بصورت تک مرحله ای بوده و کليه قطعات در محل کارگاه اسمبل گرديده و ويلا بصورت کاملا پيش ساخته توليد مي گردد.

اين روش دارای مزاياي متنوعی نسبت به روشهای مرسوم قديمي تر است که در ذيل بدانها اشاره ميگردد:

1- افزايش ضريب دقت در ساخت قطعات

2-افزايش کيفيت قطعات به دليل ساخته و اسمبل شدن در محيط کارگاهی

3-کاهش زمان ساخت ويلا

4-افزايش ضريب ضدزلزله بودن سازه به دليل افزايش  قابليت جابجايي ويلا و در عين حال کاهش وزن سازه اي ويلاهای قابل حمل

5-افزايش ضريب ايزولاسيون کف ويلا در برابر نفوذ روطوبت و سرما به دليل اجراء کف کاذب در اين ويلاها


دیدگاه خود را بیان کنید